Giảm giá!
999.000.000 969.000.000
Giảm giá!
1.069.000.000 1.019.000.000